คัตเอาท์ cut out

ป้านหน้าร้าน ระดับสายตาทีมองเห็นได้ง่าย

ป้าย คัตเอาท์ หรือที่มักเรียกกันว่า “ป้ายโฆษณาทางเท้า” เป็นป้ายที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก มองเห็นได้ในระดับสายตา เหมาะกับการนำมาใช้เป็น ป้ายโฆษณาหน้าร้าน หรือป้ายหาเสียง เป็นต้น

cut out sign

ป้ายคัดเอาท์ (Cut out)

มองเห็นได้ง่าย ระดับสายตา เช่นทางเท้า ป้ายรถเมล์

cut out sign

ป้ายคัดเอาท์ (Cut out)

มองเห็นได้ง่าย ระดับสายตา เช่นทางเท้า ป้ายรถเมล์

cut out sign

ป้ายคัดเอาท์ (Cut out)

มองเห็นได้ง่าย ระดับสายตา เช่นทางเท้า ป้ายรถเมล์

cut out sign

ป้ายคัดเอาท์ (Cut out)

มองเห็นได้ง่าย ระดับสายตา เช่นทางเท้า ป้ายรถเมล์

cut out sign

ป้ายคัดเอาท์ (Cut out)

มองเห็นได้ง่าย ระดับสายตา เช่นทางเท้า ป้ายรถเมล์

cut out sign

ป้ายคัดเอาท์ (Cut out)

มองเห็นได้ง่าย ระดับสายตา เช่นทางเท้า ป้ายรถเมล์

Best Selling Products

ธงชายหาด

Daisy Bag Sonia by Sonia Rykiel

$29.00

Sweaters

On1 Jersey UNIF

$29.00
$29.00
$29.00
$29.00
$29.00

Browse our categories

Latest News