บัวบรรพต

ภาพตกแต่งผนังห้องพระ บัวบรรพต ความงามที่ลึกซึ้งและความศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพุทธผ่านสัญลักษณ์ของดอกบัว ซึ่งมีความหมายรอบด้านในพุทธศาสนา ดอกบัวแต่ละดอกมีลักษณะสีสันที่สวยงามและประณีต หลากหลายระดับของการบานจากดอกที่พึ่งจะแผ่กลีบไปจนถึงดอกที่บานสะพรั่ง เรื่องนี้สะท้อนถึงการเติบโตทางจิตวิญญาณและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมและการทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้า

Bua Banphot

สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และคุณงามความดี

ห้องพระที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยธีมสีเขียวและสีม่วงที่มีความหมายลึกซึ้งในวัฒนธรรมพุทธศาสนา ผนังหลังห้องมีลวดลายดอกบัวขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และคุณงามความดี มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของพระพุทธเจ้าตั้งแต่การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ดอกบัวมีสีม่วงอ่อนและสีขาว ซึ่งถูกวางบนพื้นหลังสีเขียวเข้มที่มีลวดลายคล้ายกับใบไม้ที่มีความละเอียดและความซับซ้อน

TA.002-บัวบรรพต

ผสมผสานระหว่างศิลปะและความเชื่อทางศาสนา

การตกแต่งห้องพระที่แสดงถึงการผสมผสานระหว่างศิลปะและความเชื่อทางศาสนา พร้อมทั้งการใช้สีสันและลวดลายในการสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวสำหรับการทำสมาธิหรือบูชาพระ

TA002-บัวบรรพต-ห้องดอกบัวสุวรรณ

พระพุทธรูปที่อยู่ในท่าทางสมาธิอยู่ตรงกลาง ซึ่งหมายถึงจุดศูนย์กลางของการตรัสรู้ หรือพุทธะในตัวเรา ล้อมรอบด้วยดอกบัวที่บานเต็มที่ เสมือนด้วยพุทธดามะที่รอบด้านและลึกซึ้ง

ลวดลายดอกบัวถูกจัดวางอย่างสมดุลและเรียบร้อยทั้งสองข้างของภาพ ทำให้ภาพนี้มีความเรียบร้อยและสง่างาม การใช้สีม่วง, ขาว, และเขียวที่เป็นหลักนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการแสดงออกถึงสภาพจิตที่เบิกบานและเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญา

TA.002-บัวบรรพต

F

Image Box text

TA.002-บัวบรรพต

F

Image Box text

TA002-บัวบรรพต-

F

Image Box text

TA002-บัวบรรพต-

F

Image Box text

TA002-บัวบรรพต-

F

Image Box text

TA002-บัวบรรพต-

F

Image Box text