สวนบัวพุทธะ

ความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติผ่านสัญลักษณ์ของดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญในศาสนาพุทธ บัวเป็นตัวแทนของการก้าวขึ้นจากความมืดมิดไปสู่ความสว่างและความบริสุทธ์ในจิตใจ

TA004-สวนบัวพุทธะ

ภายในภาพ พระพุทธรูปนั่งสมาธิอยู่ในเจดีย์ที่ประดับด้วยลวดลายไทยล้อมรอบด้วยดอกบัวบานสะพรั่ง การจัดวางพระพุทธรูปในกลางดอกบัวเหมือนกับการเน้นว่าพุทธะคือสาระสำคัญที่อยู่ตรงกลางของธรรมชาติและจิตใจ

TA.004-สวนบัวพุทธะ

สีเขียวที่ใช้เป็นพื้นหลังให้ความรู้สึกของความสงบและเติบโต ในขณะที่สีขาวและชมพูของดอกบัวนำเสนอความละเอียดอ่อนและความสวยงามในการบำเพ็ญจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ลวดลายไทยที่ซับซ้อนและอ่อนช้อยที่ประดับอยู่ในวอลเปเปอร์นี้แสดงถึงความลึกลับของธรรมชาติและศาสนาที่สวยงาม

 

TA004-สวนบัวพุทธะ-ห้องพระสวรรค์

วอลเปเปอร์นี้สร้างบรรยากาศของการสังสรรค์กับศาสนาและธรรมชาติ โดยให้ความรู้สึกของความเชื่อมโยงและความสมดุลที่ลงตัว ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับห้องพระหรือพื้นที่ที่ใช้ในการภาวนาและค้นหาจิตวิญญาณ

TA.004-สวนบัวพุทธะ

F

Image Box text

TA.004-สวนบัวพุทธะ

F

Image Box text