บัวทองแห่งปัญญา

ความงามอันละเอียดอ่อนของดอกบัวที่เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และการตรัสรู้ในศาสนาพุทธ ด้วยสีทองเป็นหลักที่ทำให้ดูหรูหราและงดงาม ดอกบัวในจัดวางในตำแหน่งจุดศูนย์กลาง เปรียบเสหมือนเป็นจุดศูนย์รวมของแสงสว่าง สื่อถึงศูนย์กลางของจิตวิญญาณและภูมิปัญญา

TA005-บัวทองแห่งปัญญา

รอบๆ ดอกบัวมีลายไทยที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้และธรรมชาติ ภาพที่สวยงามและซับซ้อน ฉากหลังสีแดงอ่อนทำให้ดอกบัวทองดูโดดเด่นมากขึ้น สีแดงยังเป็นสีที่แทนสำหรับพลัง ความหลงใหล และความเข้มข้นของศาสนาและปรัชญา

 

 

TA.005-บัวทองแห่งปัญญา

วอลเปเปอร์นี้ไม่เพียงแต่สวยงามเมื่อใช้ในห้องพระเพื่อเพิ่มความรู้สึกของความศักดิ์สิทธิ์ แต่ยังเป็นการเตือนใจถึงการพัฒนาภายใน การบำเพ็ญ และการปฏิบัติธรรม ที่นำไปสู่ความเข้าใจและการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Golden Lotus of Wisdom

E

Image Box text

TA.005-บัวทองแห่งปัญญา

F

Image Box text

TA.005-บัวทองแห่งปัญญา

F

Image Box text